دکتر حامد زمانی

دکتر حامد زمانی فوق تخصص گوارش

 بورد تخصصی بیماری های داخلی و بورد فوق تخصصی بیماری های گوارش , کبد و کیسه صفرا از دانشگاه علوم پزشکی تهران ، عضو انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

حوزه کار بالینی

  • آموزش دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • تشخیص و درمان مشکلات و بیماری های مختلف سیستم گوارش , کبد و کیسه صفرا در کلینیک  خصوصی و بیمارستان ضیاءیان تهران
  • انجام انواع اقدامات تشخیصی , درمانی در بیماری های گوارشی نظیر آندوسکپی , کلونوسکپی , پولیپکتومی و.....
  • پژوهش های علمی تخصصی در زمینه سیستم گوارش و کبد